Om Hariett 2018-05-14T13:20:00+00:00

OM HARIETT

Hariett startade 2010 med en idé om att utbildning kan göra så mycket mer. Genom att ha ett genomarbetat tänk kring utbildning och lärande borde verksamheter kunna växa och öka både effektivitet och konkurrenskraft genom kunskap. Med en lång erfarenhet inom IT, e-Learning och som kursledare drog Helena 2010 igång Hariett AB.

Sedan dess har Hariett tagit några svängar hit och några svängar dit, och inte minst har förutsättningarna för utbildning skjutit i taket (låt oss påminna oss om perspektivet: När vi drog igång 2010 fanns inte iPad).

Tekniken och möjligheterna utvecklas ju i rasande takt, vilket är varför vi arbetar med gedigen design. Vi tittar på alla omständigheter kring en utbildningsinsats för det är ingen idé att utbilda om ingen lär sig. Det räcker inte med någon som berättar och någon som lyssnar – utan förståelse är det bara en dålig investering. Och det är just lärandet som står i fokus för oss.

OM HARIETT

Hariett startade 2010 med en idé om att utbildning kan göra så mycket mer. Genom att ha ett genomarbetat tänk kring utbildning och lärande borde verksamheter kunna växa och öka både effektivitet och konkurrenskraft genom kunskap. Med en lång erfarenhet inom IT, e-Learning och som kursledare drog Helena 2010 igång Hariett AB.

Sedan dess har Hariett tagit några svängar hit och några svängar dit, och inte minst har förutsättningarna för utbildning skjutit i taket (låt oss påminna oss om perspektivet: När vi drog igång 2010 fanns inte iPad).

Tekniken och möjligheterna utvecklas ju i rasande takt, vilket är varför vi arbetar med gedigen design. Vi tittar på alla omständigheter kring en utbildningsinsats för det är ingen idé att utbilda om ingen lär sig. Det räcker inte med någon som berättar och någon som lyssnar – utan förståelse är det bara en dålig investering. Och det är just lärandet som står i fokus för oss.

OM HARIETT

Hariett startade 2010 med en idé om att utbildning kan göra så mycket mer. Genom att ha ett genomarbetat tänk kring utbildning och lärande borde verksamheter kunna växa och öka både effektivitet och konkurrenskraft genom kunskap. Med en lång erfarenhet inom IT, e-Learning och som kursledare drog Helena 2010 igång Hariett AB.

Sedan dess har Hariett tagit några svängar hit och några svängar dit, och inte minst har förutsättningarna för utbildning skjutit i taket (låt oss påminna oss om perspektivet: När vi drog igång 2010 fanns inte iPad).

Tekniken och möjligheterna utvecklas ju i rasande takt, vilket är varför vi arbetar med gedigen design. Vi tittar på alla omständigheter kring en utbildningsinsats för det är ingen idé att utbilda om ingen lär sig. Det räcker inte med någon som berättar och någon som lyssnar – utan förståelse är det bara en dålig investering. Och det är just lärandet som står i fokus för oss.

 VILKA ÄR VI?

Vi på Hariett AB utgör tillsammans den perfekta blandningen för att jobba med utbildningsdesign där beteendeförändring är i fokus. Vi kan driva projekt hela vägen från idé till utveckling till implementering och uppföljning. Vi brinner för utbildning och vår vision är att vara en drivkraft för att förändra hur utbildning/kompetensutveckling genomförs med digitala möjligheter.

Som utbildningsdesigners arbetar vi i nära samarbete med beställare, användare och ämnesexperter och omsätter deras behov, mål och

kunskap till pedagogiska, interaktiva kurser och tjänster som målgruppen kan ta till sig. Vår metodik är flexibel och vi anpassar oss till varje uppdrags unika förutsättningar. Men det betyder inte att vi uppfinner hjulet varje gång. I grunden jobbar vi användarcentrerat med människan i fokus. Det innebär att vi gör ett gediget jobb med att staka ut förutsättningarna och kraven från användarhåll och sätter upp mål utifrån kravanalysen, samt ser till att det finns möjligheter att samla data om/från användarna för att kunna fortsätta att kvalitetssäkra produkten före, under och efter utvecklingen.

I vår designprocess ingår det att ta fram innehåll och vi arbetar med manus, struktur och upplägg samt utvecklar effektivt bildspråk och gränssnitt. Vi kombinerar alla dessa element för att skapa utbildningar som ger användarna en tydlig förståelse och mental modell, där vi fokuserar på att utrusta användarna för problemlösning och att aktivt kunna applicera lärandemålen. Vi anpassar alltid formen till förutsättningarna, och eftersom att metoder och verktyg utvecklas i snabb takt använder vi både erfarenhet och skolning för att hitta rätt teknik och arbetssätt utifrån dina behov.

Vi har erfarenhet med flera produktionsverktyg och är flexibla vad gäller distributionssätt – vår bredd när det kommer till format omfattar allt från flanellograf och tryck till responsiv webb och appar. Eftersom branschen, och det digitala överhuvudtaget, utvecklas i rasande takt ägnar vi oss också åt mycket omvärldsbevakning. Just nu tittar vi extra mycket på att designa för motivation (gamification) och stöd för beteendeförändring i lärande genom till exempel micro- och subscription learning.

Innehållsmässigt har vi förutsättningarna och erfarenhet av att jobba med en mängd olika typer av innehåll och kurser (mål). Vi har till exempel jobbat mycket inom systemimplementeringar och producerat kurser för användandet av ny teknik – t ex nya resebokningssystem, ekonomi- och bokföringssystem, nya mailklienter och intranätverktyg. Vi har även producerat många introduktionsutbildningar för olika arbetsplatser, där den största är Sandviks globala introduktionskurs Explore Sandvik. Vi är även väl bekanta med att utforma avancerad teknisk utbildning där användaren ska förstå komplexa produktionsmiljöer och kunna applicera teknisk kunskap på komplexa problem. Vi tillhandahåller och driftar även ett antal lärplattformar för kunder globalt.

Vi har vår egen process och projektledning, så vi kan arbeta väldigt självständigt om det finns behov. Eftersom vi nästan uteslutande jobbar inom ramen för projekt så är vi väl bekanta med att sätta upp mål, krav och planering för att kunna leverera så bra design som möjligt.

 VILKA ÄR VI?

Vi på Hariett AB utgör tillsammans den perfekta blandningen för att jobba med utbildningsdesign där beteendeförändring är i fokus. Vi kan driva projekt hela vägen från idé till utveckling till implementering och uppföljning. Vi brinner för utbildning och vår vision är att vara en drivkraft för att förändra hur utbildning/kompetensutveckling genomförs med digitala möjligheter.

Som utbildningsdesigners arbetar vi i nära samarbete med beställare, användare och ämnesexperter och omsätter deras behov, mål och

kunskap till pedagogiska, interaktiva kurser och tjänster som målgruppen kan ta till sig. Vår metodik är flexibel och vi anpassar oss till varje uppdrags unika förutsättningar. Men det betyder inte att vi uppfinner hjulet varje gång. I grunden jobbar vi användarcentrerat med människan i fokus. Det innebär att vi gör ett gediget jobb med att staka ut förutsättningarna och kraven från användarhåll och sätter upp mål utifrån kravanalysen, samt ser till att det finns möjligheter att samla data om/från användarna för att kunna fortsätta att kvalitetssäkra produkten före, under och efter utvecklingen.

I vår designprocess ingår det att ta fram innehåll och vi arbetar med manus, struktur och upplägg samt utvecklar effektivt bildspråk och gränssnitt. Vi kombinerar alla dessa element för att skapa utbildningar som ger användarna en tydlig förståelse och mental modell, där vi fokuserar på att utrusta användarna för problemlösning och att aktivt kunna applicera lärandemålen. Vi anpassar alltid formen till förutsättningarna, och eftersom att metoder och verktyg utvecklas i snabb takt använder vi både erfarenhet och skolning för att hitta rätt teknik och arbetssätt utifrån dina behov.

Vi har erfarenhet med flera produktionsverktyg och är flexibla vad gäller distributionssätt – vår bredd när det kommer till format omfattar allt från flanellograf och tryck till responsiv webb och appar. Eftersom branschen, och det digitala överhuvudtaget, utvecklas i rasande takt ägnar vi oss också åt mycket omvärldsbevakning. Just nu tittar vi extra mycket på att designa för motivation (gamification) och stöd för beteendeförändring i lärande genom till exempel micro- och subscription learning.

Innehållsmässigt har vi förutsättningarna och erfarenhet av att jobba med en mängd olika typer av innehåll och kurser (mål). Vi har till exempel jobbat mycket inom systemimplementeringar och producerat kurser för användandet av ny teknik – t ex nya resebokningssystem, ekonomi- och bokföringssystem, nya mailklienter och intranätverktyg. Vi har även producerat många introduktionsutbildningar för olika arbetsplatser, där den största är Sandviks globala introduktionskurs Explore Sandvik. Vi är även väl bekanta med att utforma avancerad teknisk utbildning där användaren ska förstå komplexa produktionsmiljöer och kunna applicera teknisk kunskap på komplexa problem. Vi tillhandahåller och driftar även ett antal lärplattformar för kunder globalt.

Vi har vår egen process och projektledning, så vi kan arbeta väldigt självständigt om det finns behov. Eftersom vi nästan uteslutande jobbar inom ramen för projekt så är vi väl bekanta med att sätta upp mål, krav och planering för att kunna leverera så bra design som möjligt.

 VILKA ÄR VI?

Vi på Hariett AB utgör tillsammans den perfekta blandningen för att jobba med utbildningsdesign där beteendeförändring är i fokus. Vi kan driva projekt hela vägen från idé till utveckling till implementering och uppföljning. Vi brinner för utbildning och vår vision är att vara en drivkraft för att förändra hur utbildning/kompetensutveckling genomförs med digitala möjligheter.

Som utbildningsdesigners arbetar vi i nära samarbete med beställare, användare och ämnesexperter och omsätter deras behov, mål och

kunskap till pedagogiska, interaktiva kurser och tjänster som målgruppen kan ta till sig. Vår metodik är flexibel och vi anpassar oss till varje uppdrags unika förutsättningar. Men det betyder inte att vi uppfinner hjulet varje gång. I grunden jobbar vi användarcentrerat med människan i fokus. Det innebär att vi gör ett gediget jobb med att staka ut förutsättningarna och kraven från användarhåll och sätter upp mål utifrån kravanalysen, samt ser till att det finns möjligheter att samla data om/från användarna för att kunna fortsätta att kvalitetssäkra produkten före, under och efter utvecklingen.

I vår designprocess ingår det att ta fram innehåll och vi arbetar med manus, struktur och upplägg samt utvecklar effektivt bildspråk och gränssnitt. Vi kombinerar alla dessa element för att skapa utbildningar som ger användarna en tydlig förståelse och mental modell, där vi fokuserar på att utrusta användarna för problemlösning och att aktivt kunna applicera lärandemålen. Vi anpassar alltid formen till förutsättningarna, och eftersom att metoder och verktyg utvecklas i snabb takt använder vi både erfarenhet och skolning för att hitta rätt teknik och arbetssätt utifrån dina behov.

Vi har erfarenhet med flera produktionsverktyg och är flexibla vad gäller distributionssätt – vår bredd när det kommer till format omfattar allt från flanellograf och tryck till responsiv webb och appar. Eftersom branschen, och det digitala överhuvudtaget, utvecklas i rasande takt ägnar vi oss också åt mycket omvärldsbevakning. Just nu tittar vi extra mycket på att designa för motivation (gamification) och stöd för beteendeförändring i lärande genom till exempel micro- och subscription learning.

Innehållsmässigt har vi förutsättningarna och erfarenhet av att jobba med en mängd olika typer av innehåll och kurser (mål). Vi har till exempel jobbat mycket inom systemimplementeringar och producerat kurser för användandet av ny teknik – t ex nya resebokningssystem, ekonomi- och bokföringssystem, nya mailklienter och intranätverktyg. Vi har även producerat många introduktionsutbildningar för olika arbetsplatser, där den största är Sandviks globala introduktionskurs Explore Sandvik. Vi är även väl bekanta med att utforma avancerad teknisk utbildning där användaren ska förstå komplexa produktionsmiljöer och kunna applicera teknisk kunskap på komplexa problem. Vi tillhandahåller och driftar även ett antal lärplattformar för kunder globalt.

Vi har vår egen process och projektledning, så vi kan arbeta väldigt självständigt om det finns behov. Eftersom vi nästan uteslutande jobbar inom ramen för projekt så är vi väl bekanta med att sätta upp mål, krav och planering för att kunna leverera så bra design som möjligt.