Våra tjänster 2018-04-09T06:13:41+00:00

VÅRA TJÄNSTER

Vi hjälper dig med allt du behöver för lyckad digital utbildning, lärande och kompetensutveckling. Våra lärandekonsulter hjälper dig med allt från strategi, planering och behovsanalys till utveckling, implementering och utvärdering. Allt för att du ska lyckas med en hållbar och värdefull digitalisering.
 

VÅRA TJÄNSTER

Vi hjälper dig med allt du behöver för lyckad digital utbildning, lärande och kompetensutveckling. Våra lärandekonsulter hjälper dig med allt från strategi, planering och behovsanalys till utveckling, implementering och utvärdering. Allt för att du ska lyckas med en hållbar och värdefull digitalisering.
 

VÅRA TJÄNSTER

Vi hjälper dig med allt du behöver för lyckad digital utbildning, lärande och kompetensutveckling. Våra lärandekonsulter hjälper dig med allt från strategi, planering och behovsanalys till utveckling, implementering och utvärdering. Allt för att du ska lyckas med en hållbar och värdefull digitalisering.
 
 

UTBILDNINGSDESIGN

För en riktigt framgångsrik utbildningsinsats krävs gedigen design. Vi hjälper dig med hela insatsen från förstudie till implementering och uppföljning – med ett brett systemtänk och fokus på långsiktig hållbarhet.

PRESENTATIONER

Vi kan hjälpa dig att höja nivån på dina presentationer. Med upplägg och grafisk design gör vi dina presentationer pedagogiskt hållbara så att ditt budskap når fram.

DIGITAL LEARNING EXPERIENCE

Vi utvecklar digitala lärupplevelser där vi hittar det kärnfulla och engagerande i ditt material. Digitala utbildningar, eLearning, webbaserad utbildning, blended learning… kärt barn har många namn.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Många utbildningsinsatser görs inom ramarna för en förändring. Vi har lång erfarenhet och kunskap av stora organisationer. Genom att kommunicera smart och se till att rätt folk vet rätt saker kan ditt förändringsprojekt bli en riktig framgång.

LMS

Digitala kurser behöver ett hem. Vi levererar krångelfritt Learning Management System (LMS) för visning och uppföljning av dina kurser. Funktionaliteten anpassas efter era behov.

 

MOBILT

Beroende på dina behov har vi flera sätt att leverera material. Vi utvecklar responsiva lösningar och appar med pedagogik och tillgänglighet i fokus.

 

UTBILDNINGSDESIGN

För en riktigt framgångsrik utbildningsinsats krävs gedigen design. Vi hjälper dig med hela insatsen från förstudie till implementering och uppföljning – med ett brett systemtänk och fokus på långsiktig hållbarhet.

PRESENTATIONER

Vi kan hjälpa dig att höja nivån på dina presentationer. Med upplägg och grafisk design gör vi dina presentationer pedagogiskt hållbara så att ditt budskap når fram.

DIGITAL LEARNING EXPERIENCE

Vi utvecklar digitala lärupplevelser där vi hittar det kärnfulla och engagerande i ditt material. Digitala utbildningar, eLearning, webbaserad utbildning, blended learning… kärt barn har många namn.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Många utbildningsinsatser görs inom ramarna för en förändring. Vi har lång erfarenhet och kunskap av stora organisationer. Genom att kommunicera smart och se till att rätt folk vet rätt saker kan ditt förändringsprojekt bli en riktig framgång.

LMS

Digitala kurser behöver ett hem. Vi levererar krångelfritt Learning Management System (LMS) för visning och uppföljning av dina kurser. Funktionaliteten anpassas efter era behov.

 

MOBILT

Beroende på dina behov har vi flera sätt att leverera material. Vi utvecklar responsiva lösningar och appar med pedagogik och tillgänglighet i fokus.

 

UTBILDNINGSDESIGN

För en riktigt framgångsrik utbildningsinsats krävs gedigen design. Vi hjälper dig med hela insatsen från förstudie till implementering och uppföljning – med ett brett systemtänk och fokus på långsiktig hållbarhet.

PRESENTATIONER

Vi kan hjälpa dig att höja nivån på dina presentationer. Med upplägg och grafisk design gör vi dina presentationer pedagogiskt hållbara så att ditt budskap når fram.

DIGITAL LEARNING EXPERIENCE

Vi utvecklar digitala lärupplevelser där vi hittar det kärnfulla och engagerande i ditt material. Digitala utbildningar, eLearning, webbaserad utbildning, blended learning… kärt barn har många namn.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Många utbildningsinsatser görs inom ramarna för en förändring. Vi har lång erfarenhet och kunskap av stora organisationer. Genom att kommunicera smart och se till att rätt folk vet rätt saker kan ditt förändringsprojekt bli en riktig framgång.

LMS

Digitala kurser behöver ett hem. Vi levererar krångelfritt Learning Management System (LMS) för visning och uppföljning av dina kurser. Funktionaliteten anpassas efter era behov.

 

MOBILT

Beroende på dina behov har vi flera sätt att leverera material. Vi utvecklar responsiva lösningar och appar med pedagogik och tillgänglighet i fokus.